Listopad 2015

Poslední dotek

24. listopadu 2015 v 18:21 Básničky
Odešel příliš brzy,
neosušil všechny slzy
a už byl zase pryč
a s ním i k srdci klíč.


Přírodě

23. listopadu 2015 v 18:16

Ach, přírodo mocná,

půjči mi sílu svou,

ať nejsem nemocná

a vnímám píseň tvou.


Ach, přírodo krásná,

dej mi kapku síly,

ať dál myšlenka spásná

snoubí se s mou pílí.

Očekávání

19. listopadu 2015 v 9:45 Básničky
Slunce zase vyjde,
to dobře vím,
ale co s ním přijde?
Netuším.

V očekávání mlčky
hledím zítřku vstříc,
snad s růžovými líčky
usmívat se budu víc.

Labuť

17. listopadu 2015 v 9:35 Šuplík s názvem nyní a pak
Ve vší něžnosti
oslní bělostí
jen elegance
věčného tance.

Miluji labutě!


Nádherné elegantní křivky sněhobílého těla, ryzí čistota a něžnost, ať už má náladu jakoukoliv. Pravda, když na vás syčí, nebudete se pravděpodobně rozplývat, jak jí to sluší, ale upřímně... Jak často na vás labuť syčí?
Bělostná pírka smáčená ve špinavé vodě řeky, bělostné tělo špiněné blátem a prachem, když spočine na břehu, zářící bod v pošmourném počasí umocňujícím negativitu konfliktů, bělostná skvrna v sychravém počasí, optimismus, odvaha, grácie, s jakou se stále pohybuje, jako by to bylo samozřejmé, grácie, které málokterá primabalerina dosáhne.
Vývoj. Změna. Proces, jakým prochází od malého hnědého opeřence až k té nádherné bytosti.

Naděje.

Keep your grace, hope and remember: Nought may remain but mutability.

S láskou
Lenka

Úhel pohledu

14. listopadu 2015 v 23:02 Básničky

Zdá-li se ti svět šedý

A tak nějak i bledý

V aktuálním výhledu,

Změň jen úhel pohledu.Uspokoj své choutky

Zdvihni své koutky,

Na svět se jinak podívej

A jen se na něj usmívej.

Příliš silná slova

14. listopadu 2015 v 12:15 Básničky

Srdce jako kámen,
není vzduch do plic.
Jen pár písmen
a víc už nic.

Pár skvrn černých
na bílém papíře,
pár ran peprných
na mé čisté víře.Můra

13. listopadu 2015 v 12:02 Básničky

Spíše než nektaru květu

podlehne měkkému světlu,

spíše než lesk na odiv dávat

raději účelně křídly mávat.


Bez povšimnutí,

téměř bez hnutí

prolétá tiše nocí,

co má ji stále v moci.


Fascinována září,

co jí život zmaří,

osudem přivábena

umírá beze jména.

Co cítíš?

11. listopadu 2015 v 17:42 Básničky
Co cítíš, řekni, co cítíš,
když mě zblízka vidíš?
Co cítíš, copak jen cítíš,
když můj tlukot srdce slyšíš?
Když můj dech na tváři cítíš,
když můj hlas, smích slyšíš,
když můj úsměv v tváři vidíš,
na copak jen tehdy myslíš?

Na copak jen myslíváš,
když pevně mě objímáš?
Copak jen v mysli máš,
když se na mě usmíváš?
Když v mém objetí spočíváš,
mé výrazy číst se učíváš,
když u sebe mě držíváš,
pověz: na co jen myslíváš?

God´s embrace

8. listopadu 2015 v 22:34 Básničky
I do not mind heaven´s tears
pouring down my face,
´cause my soul appears
falling into God´s embrace
full of love and kindness
pushing away all the mess

Tichý déšť

7. listopadu 2015 v 13:47 Básničky

Jiskřivé slzy andělů

padají na mě z nebe,

tulí se k mému tělu,

zatímco jiné teď zebe.

Na křídlech

5. listopadu 2015 v 8:05 Básničky

Na křídlech poezie

obletím celičký svět,

uvidím, jak jinde se žije,

navštívím každičký květ,

uvidím všechny krásy Země,

co navždy usadí se ve mně.


Na křídlech básní

obletím celičkou Zemi,

uvidím, kde jsou tvorové krásní,

navštívím je mezi všemi,

uvidím všechny krásy světa

dřív, než bude po nich veta.