Leden 2016

Přišla láska

30. ledna 2016 v 14:24 Básničky
Jako sen, když člověk usíná,
po špičkách, lehounce,
tak jak když oheň pohasíná,
vkradla se tichounce
do mé duše všeobjímající
láska k celému světu,
od té doby jsem svící
žehnající všemu světlu.

Naděje

28. ledna 2016 v 11:21 Básničky
Vždy v sobě měj naději,
že se tvá přání splní,
že zázraky se dějí
a náš život plní.

Napřim svá záda,
zdvihni svou bradu,
nebesa tě mají ráda,
nepřinesou ti zradu.

Nevzdávej se

26. ledna 2016 v 17:55 Básničky
Když cesta se ti ztrácí,
na začátek zpět tě vrací,
vytvoř si vlastní cestu,
za to nebude ti trestu.

Vždy směřuj k cíli,
vyvíjej potřebnou píli,
nenech se odradit,
dokážeš si poradit.

V pohodě

24. ledna 2016 v 11:55 Básničky
Jsem vždy v pohodě,
bloumám-li v přírodě,
když poslouchám ptáky,
chce se mi zpívat taky,

při každičké procházce
jsem její ve vší lásce,
ať svit vadne nebo svítá,
ona mne vždy přivítá.

Včerejší budoucnost

23. ledna 2016 v 16:43 Básničky
Už je tu, podívej:
tvá včerejší budoucnost,
pěkně ji přivítej,
je to očekávaný host.

Dlouho se nezdrží,
tak se potěš s ní,
květinka ve strži,
studánka lesní.

Odpuštění

22. ledna 2016 v 12:00 Básničky
Poklekni před Bohem,
bude milosrdný k tobě,
zhřešil jsi v mnohém,
však laskavý je v době,

kdy ostatní tě opouští.
Vztáhni k němu dlaně,
on naše hříchy odpouští,
když pokáme se za ně.

Následuj sen

21. ledna 2016 v 12:00 Básničky

Jdi za svým snem,

lap ho, motýla!

Nepůjde každým dnem

dávat ruce do týla.


Ručička hodin tiká,

tak už se za ním vydej,

zatím prý ti uniká,

tak do kroku přidej.


Každý den

20. ledna 2016 v 12:00 Básničky

Přivítej každý den

s úsměvem na tváři,

třeba splní ti další sen,

co ti život prozáří.


Každý z dnů ti přinese

něco úžasného

tak stále dobře dívej se

na vše a každého.

Nový den

19. ledna 2016 v 9:29 Básničky

Jen sluníčko zašimralo

na nohách bosých,

už se na mne smálo

a já ze snů svých


vydala jsem se do jitra

s neodolatelnou touhou

tančit dnes i zítra

i celou věčnost dlouhou.

Pokora

18. ledna 2016 v 17:54 Básničky
Vzhlédni k nebesům,
co jsou až tam nahoře,
Buď věrný svým snům,
Však stále ve vší pokoře.

Skloň se před nimi
S pokornou úctou,
Nebudeš totiž s nimi
Už schránkou pustou.

Skromnost

16. ledna 2016 v 20:18 Básničky
Skloň se ke květině,
aniž bys ji trhal,
vyzdob prázdné síně,
aniž bys zlatem mrhal,

jestliže máš, dávej,
aniž bys jiným bral,
obdiv světa nežádej,

buď svůj vlastní král.

Žít v přítomnosti

15. ledna 2016 v 11:47 Básničky
Nečekej na perfektní den,
až sám splní se ti sen,
na křídlech touhy se vznes
a splň si jej sám dnes.

Na možný nezdar zapomeň,
s ranním rozbřeskem proměň
skrytou touhu v plán,
co jen v hlavě bude psán.

Balanc

14. ledna 2016 v 17:12 Básničky
Máš připravenou dráhu,
tak se po ní vydej,
jen neztrať rovnováhu,
soustředění si hlídej.

Po všech nástrahách
kutálí se hrách,
na ostrých hranách
tanči po špičkách.

Meditační chvilka

10. ledna 2016 v 14:51 Básničky
Klidný, hluboký nádech,
teplo příjemné
rozlévá se po zádech,
spojení vzájemné
s prostorem nekonečným
přichází teď tělem mým.

Spojena je energie
z rukou vzduchu, větru,
ohně, který žije
kdesi v mém nitru,
vody, co mne vždy tiší,
země, co mne konejší.

Jsem brána, jsem most,
jsem říční koryto,
co místa vždy má dost
a všechna voda ví to,
jsem jednou z mnoha cest,
kterou duše chce mne vést.

Půda přijme tíhu těla,
když mysl odlétá
a napětí rozmetá.

Kdesi v prázdnu by měla
být jednota, oáza v poušti
pro duši, co tělo opouští.

Mysl ve dne v noci bdělá
spočine tam, kde ji obestírá
klid, mír, harmonie a víra.