Březen 2016

Komu zvoní hrana

13. března 2016 v 18:32 Básničky
Až zase uslyšíš
v dáli kostelní zvon,
až zase ucítíš
chvění, co nese tón,
mlč a neptej se,
komu zvoní hrana,
stůj, nedívej se,
za kým letí vrána.

Až uslyšíš zpívat
ten starý zvon kostelní,
až budeš se dívat,
všichni budou lhostejní,
však ty snad pochopíš:
vždy zpívá jedné osobě,
ptát se už nemusíš.
Ta hrana zvoní tobě.